VIZUALNA SIGNALIZACIJA

Svaka vrata u nekoj ustanovi moraju nositi oznaku broja sobe i imena djelatnika koja sjede u sobi radi lakšeg snalaženja posjetitelja unutar zgrade.

Nudimo Vam modularne sisteme, gdje broj sobe te naziv ustanove ili odjela može biti graviran, dok se imena djelatnika graviraju na posebnoj pločici, u istoj ili drugoj boji, koja se umeće u otvor i po potrebi se može mijenjati.

Jednostavno prilagođavanje sa dodavanjem broja utora za razne službe i imena djelatnika.

Jednostavno umetanje-umetci od plastičnih materijala i u bojama po želji.

Isto tako mogu biti riješeni putokazi, oznake za ulaz-izlaz, WC, skladišta...

ŽELITE RADITI SA NAMA?

KONTAKTIRAJTE NAS !

Copyright - ŠTIMRAD d.o.o. 2015.Izrada: 3u1Media d.o.o.